Tekno Yapı Kimyasalları
EN FR

Haberler

Teknorep 520 Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Tamir Harcı

Tarihi yapıların restorasyonu için geliştirilmiş
puzolanik kireç esaslı, tamir harcı;
Teknorep 520

Zararsız doğal mineral lifler içeren, ASBEST içermeyen,
tiksotropik özellikli, t
arihi kâgir yapıların onarımı ya da
güçlendirilmesinde, k
âgir kubbe ve tonozların tamir veya
yeniden yapılmasında, 
mevcut tarihi kâgir duvarlara temel
oluşturulmasında, 
büyük boşlukların doldurulmasında kullanılır.
Çimento ve çözünür tuzlar
(alkaliler, sülfatlar, klorlar ve nitratlar) içermez. 

2018-01-10

En son haberler ve duyurular